WAT ZEGT DE WETENSCHAP

Als je de wetenschappelijke literatuur en onderzoeken er op naslaat, waarin uitgebreid en volledig aangetoond wordt dat het lichaam zichzelf kan helen, mits er geen inmenging is van hulp van buitenaf, dan is het best shockerend hier zoveel weerstand op is. 

Ook in mijn eigen praktijk ervaring ben ik met stomheid geslagen dat een behandelend huisarts niet verder vraagt als zijn cliënt, door mentale aanpak van het programma dat ik hanteer, uit de rolstoel komt. Iemand anders die het programma doorlopen heeft kreeg anti-depressiva voorgeschreven door haar neuroloog, om haar zenuwstelsel te kalmeren. Het dragen van kleding deed haar veel pijn, ze droeg handschoenen omdat ze geen metaal kon aanraken, had astma en vele andere klachten. Toen ze van de medicijnen af was en geen kachten meer had, was de neuroloog niet verbaasd. Maar omdat hj geen mentale stress release kon geven, gaf hij haar anti-deprssiva.

Een chirurg die ik sprak vertelde dat zijn moeder gevallen was en dat de arts, na het zien van de rontgenfoto's  verbaast was dat ze al die tijd zonder pijn had kunnen lopen. De foto's gaven een beeld van zeer versleten heupen. Daar had de moeder nooit last van gehad.

Dit laatste voorbeeld staat in lijn met het wetenschappelijk onderzoek (artikel in The New England Journal of Medicine uit 1994, 'MRI of the Lumbar Spine in people without backpain') waarbij werd aangetoond dat een zichtbare afwijking op een MRI-scan (zoals een hernia, slijtage in gewrichten, artrose) geen oorzaak van pijn hoeft te zijn. Er zijn nl. talloze mensen zijn met dezelfde afwijkingen die géén pijnklachten hebben.

Revalidatie arts M.D. John E. Sarno heeft zijn hele leven onderzoek gedaan omtrent dit gegeven. Hij schreef boeken over zijn bevindingen en hielp talloze cliënten met de meest ernstige pijnklachten hun pijn definitief op te lossen. Zonder hen fysiek te behandelen. Inmiddels is hij niet de enige arts of medisch wetenschapper die geboeid raakt door de mentale invloed op klachten.

Gelukkig wordt er tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de invloed van emoties, gedachten en chronische pijnklachten, aandoeningen en ziektes. Hieronder vind je een greep uit meer wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar de invloed van emoties op onze gezondheid. 

 

Het lijkt een lange weg voordat dit we gaan beseffen hoe sterk en machtig ons brein is. Het goede nieuws: kennis hierover maakt dat we zelf (weer) in controle kunnen zijn. En de 88 miljard euro aan jaarlijkse zorgkosten behoorlijk gereduceerd kan worden. 

Hoe komt het dat het brein ernstige pijnen kan veroorzaken? Een eenvoudige uitleg:

1. Onbewust

-onderdrukt-

conflict

Bij een ervaring ontstaat er een neurologische connectie waarbij de emotie (de waarde die we er aan geven) in de amygdala en de inhoudelijke informatie in het neo cortex wordt opgeslagen. Een negatieve emotie blijft verstoren, mits niet goed verwerkt en aan de kant gezet, en zorgt voor een continue stress stand.

Oorzaken en gevolgen van opgeslagen stress:

Trauma's;

Tekort aan aandacht;

Stress omtrent familie, werkgever, relatie, je leeftijd;

Andere niet opgeloste negativiteit;

 Maatschappelijk gewenst gedrag, dat in conflict is met wat je eigenlijk zou willen;

Iets te vaak stapje opzij doen;

Jezelf niet goed genoeg voelen;

Snel geïrriteerd zijn;

Stressgevoeligheid;

'Goed doen' terwijl je jezelf tekort doet;

Gewoonte van negatief denken;

De vuile was niet buiten;

Overtuigingen die je niet dienen

etc.

Zie verder voor meer aandoeningen en andere gevolgen van onbewust opgeslagen negatieve emoties op:

Voor Wie Geschikt?

2. Oerbrein in vecht-verstilling-vluchtstand

Amygdala in het brein slaat onbewuste en aan de kant geschoven negatieve ervaringen, teleurstellingen ed. op en staat continue in een stress-stand 

3. Stresshormoon zorgt voor

vaso constrictie

Hypofyse stimuleert de bijnier die stressrespons-hormonen als cortisol en aldosteron afscheidt, waardoor er vaso constrictie optreedt en dus een verslechterde doorbloeding.

Dit heeft een grote invloed op zones van  'afwijkende' structuren. Er ontstaat hier een chronisch zuurstoftekort.

4. Zuurstoftekort zorgt voor alarm, dus pijnprikkel

Het tekort aan zuurstof, door de verslechterde doorbloeding,

geeft de pijnprikkel.

Niet de 'afwijkende' structuur.

stress en het brein.jpg

Zoals gezegd, wordt er veel onderzoek gedaan naar de emotionele factor bij ziekten, aandoeningen en chronische pijnklachten. Naast Dr. J.E. Sarno zijn zijn tal van wetenschappers die zich met dit fenomeen bezig houden en tot de conclusie komen dat we chronische aandoeningen voor een groot deel zelf in de hand kunnen hebben. 

Hoe bedreigend deze constatering voor sommigen zal zijn, je kunt het ook zien als bevrijding. Áls je weet hoe, en áls je bereid bent eens te kijken hoever te kunt komen met het loslaten van waar je in vast zit.

De medische wereld kan goed helpen om symptomen succesvol te bestrijden dan wel de kop in te drukken. Soms lukt dat niet of openbaren zich andere klachten omdat met een fysieke behandeling de oorzaak niet wordt weggenomen en de fysiologie, die reageert op de stress signalen vanuit het brein, nog steeds in stressstand staat. Als je klachten hebt, dan is het wellicht zinvol om verder te kijken. Het zou zomaar kunnen dan aan jouw symptomen een andere oorzaak ligt.

Hoe meer studies ik hierover lees en hoe meer ik ervaring op doe in het veld, ik raak er steeds meer van overtuigd dat je aan het stuur kunt zitten van je eigen vrijheid en fysieke gezondheid. Garanties zijn nooit te geven, maar omdat wetenschappelijk bewezen is dat gedachten de kwaliteit van je genen kunnen beïnvloeden, dan is het fantastisch om deze kans te nemen. Een cliënt die ik heb begeleid verwoorde het aan de start van het traject als volgt; 'Hee, dit is geen testleven'. Een andere cliënte zei; 'Als ik dan toch een keuze heb...'' 

Wat kan de Pijn Reset Methode hierin voor jou betekenen?

De sleutel voor de deur naar pijnvrij lijkt te liggen in, in eerste instantie, het openstellen voor deze nieuwe visie op pijn. En de kennis ten aanzien van het functioneren van het brein en het lichaam. Verder is het handig de intentie te hebben om woede, slachtofferschap, boosheid, vastzittende emoties, frustraties en niet dienende, onbewuste overtuigingen te onderzoeken en los te laten. De intentie. Hoe dit te doen, wordt in de loop van het traject zeker duidelijk. De Pijn Reset Methode is specifiek gericht op het oplossen van chronische (pijn)klachten en dus meer inhoudt dan slechts mindfulness en gesprekstherapie. 

Onderzoekers op het gebied van fysieke invloed van emoties aan het woord:

Pierre Capel

Pierre Capel is emeritus hoogleraar experimentele immunologie aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde biochemie aan de faculteit Wis- en Natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een medisch immunologisch onderwerp.

Naast jarenlange fundamentele en moleculair biologische research binnen het vakgebied van de immunologie, heeft hij ook gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën en inzichten op het gebied van beenmerg- en niertransplantatie en het ontwikkelen van op antistof gebaseerde immunotherapieën voor kanker. Na zijn emeritaat heeft hij een brug geslagen tussen de “harde” moleculaire wetenschap en de “zachte” sector van de gevoelens.
Deze studie heeft geresulteerd in zijn boek Het emotionele DNA.

Hierin wordt de magische wereld van de gevoelens gecombineerd met de moleculaire biologie; een wereld die verbazingwekkend helder blijkt te zijn en ontdaan wordt van bestaande vooroordelen en aangeeft hoe de relatie Mind en Matter echt in elkaar zit

Positieve en negatieve gevoelens hebben een onvoorstelbaar sterke werking op het ontstaan en verloop van allerlei ziekten, zoals onvruchtbaarheid, aderverkalking, depressie, tumoren, diabetes etc., maar ook bij symptomen als pijn en angst. Sport, yoga en meditatie kunnen hierbij een enorme positieve verandering teweeg brengen.

In de geneeskunde zijn de laatste eeuw ziekteprocessen steeds beter in kaart gebracht. Het resultaat is fantastisch: complexe moleculen zijn ontrafeld en de meest geavanceerde metingen kunnen worden gedaan. Maar omdat gevoelens wel reëel, maar niet materieel zijn, vallen ze snel buiten een moleculaire aanpak waardoor hun invloed op het ontstaan en verloop van ziekten onderschat wordt.

Een gesprek met Pierre Capel;

 

 

 

Bruce Lipton

Een uitleg van Dr Bruce Lipton, over zijn onderzoek naar het gedrag van DNA, genen en cellen. Zijn onderzoek heeft aangetoond dat genen en cellen alleen functioneren als reactie op hun omgeving. Een stresshormoon geeft het signaal gevaar. Het gen en de cel zal hiernaar luisteren en reageren.  Een van de conclusies: we denken onszelf ziek. Maar wij kunnen ons ook beter denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lissa Rankin (Arts)

Lissa Rankin is ondermeer schrijfster van het boek 'Meer Brein, Minder Medicijn'. Zij houdt van haar vak als arts en is daar trots op. Echter, ze doet een oproep aan haar collega's èn cliënten om open te staan voor de wetenschap die niet alleen symptomen bestudeert en aan elkaar linkt, zoals de medische wetenschap, maar aantoont dat stress in het brein de nummer 1 factor is van vrijwel elke chronische pijnklacht, aandoening en ziekte. (Het lichaam luistert naar het brein)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marten Klaver

Opgeleid als zenuwarts, dwz. neuroloog en psychiater, werkte hij tot 2004 als regulier neuroloog bij Ziekenhuisgroep Twente. Hij raakte geboeid met alles wat met pijn, pijnbeleving en onbegrepen klachten te maken had. Hij publiceerde hierover diverse artikelen en in 2015 het boek Zakendoen met Emoties. Hierin geeft hij een neurowetenschappelijke verklaring van gevoel en emotie, de ontregeling van de functioneren van het lichaam door stress en de stuwende hersenactiviteit bij geblokkeerde emoties.

Daarnaast publiceerde hij een theorie over de samenhang tussen de psychische beleving, hersenfuncties en lichamelijke klachten in de vorm van de Limbische Verklaring. In 1999 richtte hij een Spreekuur Onbegrepen Lichamelijke Klachten (SOLK) op. Door gesprekken met patiënten met chronische aandoeningen kreeg hij inzicht in het verband tussen klachten en psychologische factoren. Met name de invloed van stress. Meer hierover op de website Limbische Verklaring.

In 2015 verscheen een interview met Marten Klaver in de Volkskrant.

Een gesprek met Marten Klaver:

Binnenkort zal ik meer plaatsen over wetenschappelijk onderzoek door onder meer; Arts Howard Schubiner, Arts David Schechter, Arts Marc Sopher,  Psychotherapeut Alan Gordon, Psycholoog James Alexander ea.

Het kan ook zijn dat 'het kwartje is gevallen' en dat je ervan overtuigd bent dat er waarschijnlijk het een en ander op te lossen valt in jouw persoonlijke leven. Ga dan naar het contactformulier. Ik weet wat ik voor je kan doen. En ik gun jou kennis en meer controle over je gezondheid. 

Voordat je verder gaat, nog even dit. Ik introduceer je graag met wetenschapper op het gebied van Neurologie; Dr. Joe Dispenza. Hij vroeg zich af of het mogelijk was dat, als gedachten je ziek kunnen maken, je gedachten je ook konden genezen. Het is immers aangetoond dat genen zich aanpassen aan (onbewuste) gedachten en emoties. Als deze negatief zijn, dan produceren deze proteïne van minder goede kwaliteit. Dispenza onderzocht de invloed positieve gedachten.

Verder beschrijft hij in zijn boek 'Jij bent de Placebo' dat vrijwel alles 'tussen de oren' zit. En dus beïnvloedbaar.

Steve Ozanich

Steve Ozanich werd gegrepen door Dr Sarno's boek en zijn eigen ernstige rugklachten verdwenen. Hij schreef er een boek over en hielp ook hij anderen van hun pijn af.

 

Hieronder vind je een interview met Ozanich; Over hoe onbewust, onderdrukte boosheid pijn kan veroorzaken, en waarom blijven geloven in de fysieke aandoening precies dát is wat het brein wil. Dat is wat jij, het brein, kent. De oorzaak zoeken in je eigen denken en kijken naar wat jou emotioneel bezig houdt, betekent 'verandering'. En afwijken van oude patronen en overtuigingen betekent voor het brein 'gevaar' en zal er dus alle aan doen om jou te laten denken; 'Het is fysiek, ik kan het niet, zo ben ik, morgen is een betere dag...'. 

Klik hier voorJOUW stap naar:
 

EFT

Emotional Freedom Techniques

Een van de tools die ik tijdens het traject bied is EFT; Emotional Freedom Techniques. Ik heb mij gespecialiseerd in deze methode omdat er snel resultaat mee geboekt kan worden. Is het een wondermiddel? Ja. Het effect ervan is reeds wetenschappelijk bewezen in Australie en de VS.

Je zit nu op de pagina over wetenschappelijke onderbouwing. Wil je een goede introductie over wat EFT precies inhoudt, klik dan hier.

 

EFT wordt wereldwijd zowel in het alternatieve circuit als door artsen veelvuldig toegepast.

 

Met EFT help ik je af te komen van;

- Trauma's

- ongewenste gedrag (door hardnekkige overtuigingen);

- angsten;

- depressie etc.

 

Een wondermiddel?

Ja, en ook weer niet. De werking is namelijk zo logisch;

Vervelende situaties de je in je leven meemaakt kunnen variëren van kleine herinneringen tot grote trauma's die worden opgeslagen in het brein. Ze zorgen voor neurologische verstoring en het brein reageert alsof er gevaar is.  Hierdoor komen fysiologische processen op gang, die kunnen zorgen voor ziektes, aandoeningen en pijnklachten.

 

Bij elke ervaring maakt het brein een interpretatie en scant binnen 0,2 sec. een bijbehorende emotie, een associatie, een conclusie en eerdere ervaringen. En zie daar; je hebt jezelf bevestigd in wat je ooit een keer hebt meegemaakt. Je hebt de neurale connecties en daarmee een patroon verstevigd. Vanuit deze zelf gecreëerde patronen maak je beslissingen.  Zelfde gedrag -> soortgelijke ervaring -> bevestiging (zie je wel) ->  gedrag... Je leeft volgens een self fulfilling prophecy. Dat is veilig, maar dit gebeurt ook bij negatieve ervaringen. Hoe slecht het ook voor je is, je houdt de gedachte vast. Laat ik zeggen, je leert er wellicht mee omgaan, maar het zit als negatieve energie in het brein opgeslagen.

Hoe vrij we ook worden opgevoed, we kopiëren gedrag van onze ouders en de mensen uit onze omgeving. Bijvoorbeeld hoe je met geld omgaat of over 'hoe het zou moeten' etc. Dit kunnen zeer onbewuste patronen zijn. 

We kopiëren ook het idee dat het soms beter is om emoties te onderdrukken. We kopiëren de manier hoe anderen met ervaringen en emoties omgaan. Of dat nou goed voor ons is of niet.

Zo blijft de negatieve energie aanwezig bij de neurologische connectie die gemaakt werd bij de negatieve ervaring. Gevolg:  Het brein staat continue in de stand van stress.

Nu kunnen we echt wel wat hebben, maar als je ooit iets hebt opgeslagen waardoor je jezelf onbewust beperkt, of niet het gevoel hebt dat je vrij bent in jouw keuzes (variërend van niet kunnen loslaten, vasthouden aan boosheid tot zelfsabotage, moeten voldoen aan..., ik stap wel opzij, geen stappen durven nemen), kan dat leiden tot gedrag waar je zelf last van rijgt. Omdat het je belemmert. Omdat je liever vrij wil zijn.

EFT stimuleert de relaxatierespons en neutraliseert de emotionele conclusie. En als de emotie er niet meer is, is de gedachte aan de ervaring neutraal. Volledig. Ik heb ook ervaren dat een cliënt niet eens meer wist dat hij of zijn het probleem überhaupt ooit hád. 

Onderzoek naar EFT;

De American Psychological Association (APA) heeft EFT opgenomen als bewezen methode om psychologische problemen op te lossen. Lees verder op:

https://eftuniverse.com/research-studies/eft-research

 

Omdat het denkbrein, je neo cortex, vele malen langzamer werkt dan het gevoelsbrein is het vrijwel onmogelijk om op pure rationele gronden een beslissing te maken. Voordat we kunnen reageren met denken, heeft het limbisch systeem, het gevoelscentrum, al een conclusie getrokken. 

Vandaar dat gesprekstherapie jaren nodig kan hebben om een patroon te doorbreken en EFT, door de neurologische reactie te neutraliseren, soms al binnen 8 seconden of een aantal sessies effectief een "vastgeroest" patroon of trauma kan oplossen. En daarmee tevens de fysiologie kan herstellen, dat zich door de onbewuste stress in stand werd gehouden. De ervaring is dat fysieke klachten verdwijnen als gevolg van EFT.

In een onderzoek naar EFT, gepubliceerd in de Journal of Evidence-Based Integrative Medicine Volume 24: 1-12-2019, wordt geconcludeerd: 

"... This study adds to the evidence base for EFT as an effective mental health intervention, as has been demonstrated in many previous studies. It also suggests that EFT simultaneously improves a broad range of health markers across multiple physiological systems. As hypothesized, participants experienced significant decreases in pain, anxiety, depression, and PTSD. Physiological indicators of health such as RHR, BP, and cortisol also significantly decreased, indicating improvement. Happiness levels increased as did immune system function."

En,

"... If these were available to hospital patients as well as therapy group participants, medical services utilizations would be reduced. The savings in terms of financial cost and human suffering would be substantial."

Lisa_kleur-64.jpg