TEVEEL AAN WERK/ TARGETS /
VERVELENDE COLLEGA'S
ZIJN GÉÉN OORZAAK VAN STRESS

Er is een groot aantal boeken voorhanden en veel coachingsprogramma's ontwikkeld omtrent een groot probleem van deze tijd:

 

Stress!

Factoren als;

- een hoge werkdruk;

- een teveel aan werk;

- het moeten halen van belangrijke targets;

- 'vervelende' collega's;

- een zgn. 'slecht functionerend' afdelingshoofd

- veranderingen

zouden oorzaak zijn van langdurig uitval omdat werknemers gebukt gaan onder stress.

 

Dit is echter een verbuiging van de realiteit. Niet iedereen heeft namelijk last van bovengenoemde factoren, in exact dezelfde omstandigheden. Er zijn mensen die bergen werk verzetten en juist goed functioneren onder tijdsdruk. 

De conclusie die je hieruit zou kunnen trekken is, dat deze factoren géén oorzaak zijn voor stress.

Hoe het ook zij, het hoge aantal mensen dat niet meer in staat is om te behappen wat er van hen gevraagd wordt, is een grote zorg. Voor de werknemer zelf, maar zeker ook voor het bedrijf. Het leidt tot ongewenste situaties voor beide partijen. De werknemer is niet goed meer in staat om voor oplossingen te zorgen en stress draagt bij aan negativiteit, irritatie, ontevredenheid en cynisme. Terwijl een open vizier een groot goed is in werk- èn privétijd.

Langdurige uitval is bij het ontbreken hiervan niet uitzonderlijk.

Wat is het geheim dat stress veroorzaakt?

Het volgende mag wellicht verrassen, maar ik ga ervan uit dat een ieder die dit leest niet in de verdediging schiet, benieuwd is naar uitleg en doorleest.

Het lijkt een paradox, maar de mens kiest er zelf voor om stress te hebben. Hij/Zij kiest ervoor om stressvol te reageren op omstandigheden. Niet bewust en niet opzettelijk, maar door vaste patronen en niet helpende overtuigingen. Hiermee "kiest" degene voor een bepaalde benadering van een probleem. En hier komen we op het volgende misverstand; er ís in werkelijkheid geen probleem. Dit wordt door degene zelf gecreëerd. Nogmaals, niet bewust en niet opzettelijk. 

Omdat het mogelijk is om andere keuzes te maken, is stress oplosbaar.

De 'stress-strategie' is namelijk eenvoudig te doorbreken. Voornamelijk met kennis. En de juiste coaching.

Want, de persoon in kwestie weet vermoedelijk niet dát hij het zelf doet, hóe hij het doet en hóe hij dat patroon kan doorbreken. Waarschijnlijk weet zelfs niet dát hij dit patroon kan doorbreken.

Als sportmasseur heb ik gezocht naar de beste methode om mensen van pijnklachten af te helpen. Ik ontdekte en bestudeerde een methode waarmee klachten die langer aanhouden dan 2 maanden volledig opgelost werden door mentale balans. Niet alleen eenvoudige nek-, schouder- en rugklachten, maar ook de pijn bij hernia, artrose en fibromyalgie bleken oplosbaar.

De methode die ik hanteer, waarbij ernstige chronische pijnklachten definitief geëlimineerd worden, staat voor een groot deel in het teken van vrij worden van stress en stressvolle gedachtes die niets oplossen en groei saboteren. Ik doe dit gedeeltelijk online, waarbij de coachee opdrachten uitvoert voor zichzelf of feedback moet insturen, soms met een deadline.

Niet alleen in het verleden ontstane interne conflicten krijgen een andere betekenis, mocht hier sprake van zijn, hij/zij zal door het programma en mijn coaching ook anders gaan kijken naar zijn huidige situatie. De coachee zal in balans raken en kiezen voor beter en gezond. ​

Binnen dit unieke programma van 6-8 weken coach ik mijn klanten persoonlijk , ook één op één, tijdens een drie-tal VIP-dagen.

Het loslaten van en het stoppen met het zelf veroorzaken van negatieve stress is een absolute must om een chronische pijnklacht te elimineren. Dat een ieder van mijn klanten tot 80-100% pijnvrij raakt geeft aan hoe succesvol het programma is bij het definitief oplossen van stress.

In zeer korte tijd, 6-8 weken, zijn mijn klanten in staat om technieken toe te passen waardoor stress geen kans krijgt. Zij blijven hiervoor kiezen omdat de voor hen verrassende ervaring van fysiek pijnvrij zijn, en mentale vrijheid, zo welkom is. Terwijl men er altijd van uitging dat dat niet mogelijk was.   

Bij interesse in een bedrijf met echt gezonde werknemers, neem dan contact op via:

lisa@lisabastiaansen.com

Ik leg u graag uit hoe en waarom het programma werkt.

DE PRAKTIJK

T H E   P R A C T I S E

Voor een behandeling binnen een pijn/stressvrij-traject van 6-8 weken werk ik in heel Nederland en buitenland. Alleen voor coaching in het buitenland zijn mogelijk extra kosten verbonden. Tenzij online coaching voldoende blijkt te zijn. Daar heb ik goede ervaring mee.

Daarnaast bied ik in losse sessies neurologische technieken toe (Emotional Freedom Techniques) om een stressrespons los te koppelen van een situatie nu of uit het verleden die je als niet prettig ervaart of hebt ervaren. De stress wordt hiermee geneutraliseerd. Ofwel; geëlimineerd. Wanneer je interesse hebt in een eerlijk coaching gesprek, dan ben je ook van harte welkom.

Om het contact zo soepel mogelijk te laten verlopen vraag ik je om het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. 

 

Wil je toch eerst telefonisch contact, app dan even naar: 06 - 183 85 359 Dan neem ik z.s.m. contact met je op.

For treatment within a pain/stress-free process of 8 weeks I work all over the Netherlands and abroad. Only for coaching abroad may be associated with additional costs. Unless online coachig turns out to be enough. I have good experience with that.

In addition, I offer neurological techniques (Emotional Freedom Techniques) in separate sessions to detach a stress response from a situation now or from the past that you feel or have experienced as not pleasant. This neutralizes the stress.

 

If you are interested in an honest coaching conversation, then you are also welcome.

In order to make the contact as smooth as possible, I ask you to fill out and send the application form. 

If you want to contact with me by phone first, please go to: 00 31 (0)6 - 183 85 359 Then I will contact you asap

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2018 Lisa Bastiaansen