top of page

Wat te doen als je een klacht over het programma, mij of het resultaat hebt?

 

Als coach streef ik naar een hoge kwaliteit van zorg. Ik doe mijn uiterste best om jouw behandeltraject volgens hoge kwaliteit te laten verlopen. Indien je toch ontevreden bent, beschikt mijn praktijk over een klachtenprocedure.

 

Mocht je een klacht hebben waarvan jij vindt dat deze aan mij verwijtbaar is, of aan het programma, en zien wij geen mogelijkheid om er samen uit te komen, dan kun je een klacht kosteloos neerleggen bij Stichting Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten. Dit is verplicht volgens de WKKGZ. Deze geschillencommissie kijkt neutraal naar beide partijen en kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid. Als we er ook met hulp van de Geschillencommissie binnen een jaar niet uitkomen verwijst de commissie ons door naar de rechter.

Een dergelijke procedure kost natuurlijk een hoop negatieve energie, kostbare tijd en eenmaal bij de rechter ook geld.

Mocht ik mij hebben misdragen dan is het natuurlijk een kort proces. Blijven jouw gewenste resultaten uit, dan is het goed om 

voordat je hiervoor gaat kiezen, eerst even de tijd te nemen om eerlijk bij jezelf na te gaan of je de informatie die ik je heb gegeven ècht hebt toegelaten en in het dagelijkse leven hebt geïmplementeerd. 

 

Als coach kan ik met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid het pad wijzen en de juiste tools in handen geven. Echter, het met de juiste intentie toepassen in het dagelijkse leven, en het daadwerkelijk oefenen om het een tweede natuur te laten worden, ligt bij de coachee zelf.

 

Kies je ervoor om hiervoor niet open te staan of blijf je vasthouden aan 'het drinken van de gifbeker' dan spijt het mij dat ik de storende, vaste patronen niet heb kunnen doorbreken, en jij hierdoor jouw doel nog niet hebt bereikt.

Ik heb er ondanks een eventueel conflict een rotsvast vertrouwen in dat ook jij dit kunt.

www.degeschillencommissie.nl

Ik sta hier geregistreerd onder de naam zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel; Lisa Bastiaansen - Pijntherapie

bottom of page