Als coach streef ik naar een hoge kwaliteit van zorg. Ik doe dan ook mijn uiterste best om jouw behandeltraject volgens hoge kwaliteit te laten verlopen. Indien je toch ontevreden bent, beschikt mijn praktijk over een klachtenprocedure.

 

Mocht je een klacht hebben waarvan jij vindt dat deze aan mij verwijtbaar is en wij zien geen mogelijkheid om er samen uit te komen, dan kun je een klacht kosteloos neerleggen bij Stichting Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten. Dit is verplicht volgens de WKKGZ. Deze geschillencommissie kijkt neutraal naar beide partijen en kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid. Als we er binnen een jaar niet uitkomen verwijst de commissie ons door naar de rechter.

Een dergelijke procedure kost natuurlijk een hoop negatieve energie, kostbare tijd en bij de rechter geld.

 

Voordat je hiervoor gaat kiezen, neem eerst even de tijd om eerlijk bij jezelf na te gaan of je de informatie die ik je heb gegeven ècht hebt toegelaten en in het dagelijkse leven hebt geïmplementeerd. 

Als coach kan ik het pad wijzen en de juiste tools in handen geven. Echter, het met de juiste intentie toepassen in het dagelijkse leven, en het daadwerkelijk oefenen om het een tweede natuur te laten worden, ligt bij de coachee zelf. Ik durf te zeggen dat het proces jou heeft laten inzien dat het willen drinken van de gifbeker een keuze is. Als ook gezonde keuzes maken een keuze is. 

Het spijt mij dat je de storende, vaste patronen nog niet heb kunnen doorbreken, en jij hierdoor jouw doel nog niet hebt bereikt.

Ik heb er ook ondanks een eventueel conflict een rotsvast vertrouwen in dat ook jij dit kunt.

www.degeschillencommissie.nl

Ik sta hier geregistreerd onder de naam zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel; Lisa Bastiaansen - Pijntherapie