Als coach streef ik naar een hoge kwaliteit van zorg. Ik doe dan ook mijn uiterste best om jouw behandeltraject volgens hoge kwaliteit te laten verlopen. Indien je toch ontevreden bent, beschikt mijn praktijk over een klachtenprocedure.

 

Mocht je een klacht hebben waarvan jij vindt dat deze aan mij verwijtbaar is en wij zien geen mogelijkheid om er samen uit te komen, dan kun je een klacht kosteloos neerleggen bij Stichting Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten. Dit is verplicht volgens de WKKGZ. Deze geschillencommissie kijkt neutraal naar beide partijen en kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid. Als we er binnen een jaar niet uitkomen verwijst de commissie ons door naar de rechter.

Een dergelijke procedure kost natuurlijk een hoop negatieve energie, kostbare tijd en bij de rechter geld.

 

Voordat je hiervoor gaat kiezen, neem eerst even de tijd om eerlijk bij jezelf na te gaan of je de informatie die ik je heb gegeven ècht hebt toegelaten en in het dagelijkse leven hebt geïmplementeerd. 

Als coach kan ik het pad wijzen en de juiste tools in handen geven. Echter, het met de juiste intentie toepassen in het dagelijkse leven, en het daadwerkelijk oefenen om het een tweede natuur te laten worden, ligt bij de coachee zelf. Ik durf te zeggen dat het proces jou heeft laten inzien dat het willen drinken van de gifbeker een keuze is. Als ook gezonde keuzes maken een keuze is. 

Het spijt mij dat je de storende, vaste patronen nog niet heb kunnen doorbreken, en jij hierdoor jouw doel nog niet hebt bereikt.

Ik heb er ook ondanks een eventueel conflict een rotsvast vertrouwen in dat ook jij dit kunt.

www.degeschillencommissie.nl

Ik sta hier geregistreerd onder de naam zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel; Lisa Bastiaansen - Pijntherapie

DE PRAKTIJK

T H E   P R A C T I S E

Voor een behandeling binnen een pijn/stressvrij-traject van 6-8 weken werk ik in heel Nederland en buitenland. Alleen voor coaching in het buitenland zijn mogelijk extra kosten verbonden. Tenzij online coaching voldoende blijkt te zijn. Daar heb ik goede ervaring mee.

Daarnaast bied ik in losse sessies neurologische technieken toe (Emotional Freedom Techniques) om een stressrespons los te koppelen van een situatie nu of uit het verleden die je als niet prettig ervaart of hebt ervaren. De stress wordt hiermee geneutraliseerd. Ofwel; geëlimineerd. Wanneer je interesse hebt in een eerlijk coaching gesprek, dan ben je ook van harte welkom.

Om het contact zo soepel mogelijk te laten verlopen vraag ik je om het aanvraagformulier in te vullen en te verzenden. 

 

Wil je toch eerst telefonisch contact, app dan even naar: 06 - 183 85 359 Dan neem ik z.s.m. contact met je op.

For treatment within a pain/stress-free process of 8 weeks I work all over the Netherlands and abroad. Only for coaching abroad may be associated with additional costs. Unless online coachig turns out to be enough. I have good experience with that.

In addition, I offer neurological techniques (Emotional Freedom Techniques) in separate sessions to detach a stress response from a situation now or from the past that you feel or have experienced as not pleasant. This neutralizes the stress.

 

If you are interested in an honest coaching conversation, then you are also welcome.

In order to make the contact as smooth as possible, I ask you to fill out and send the application form. 

If you want to contact with me by phone first, please go to: 00 31 (0)6 - 183 85 359 Then I will contact you asap

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2018 Lisa Bastiaansen